Vážení kolegové,

prosím věnujte této zprávě maximální pozornost.

Stejně jako v předchozích letech se na Vás obracím s žádostí o registraci výstupů Vaší tvůrčí a umělecké činnosti za kalendářní rok 2015.

Každoroční registrace tvůrčích uměleckých výstupů je součástí celkového hodnocení FaVU VUT v Brně v rámci vysokých uměleckých škol a fakult v ČR za rok 2015. Proto zdůrazňuji, že tuto registraci je skutečně nutné provést. Při registraci uměleckých výstupů za letošní rok dochází k několika zásadním změnám, proto prosím věnujte pozornost následujícím instrukcím.

Na rozdíl od předchozích let se umělecké výstupy vkládají přímo do oficiální databáze RUV přes webovou stránku https://www.iruv.cz/Výstupy je možné začít vkládat již 1. 12. 2015.Ukončení vkládání výstupů na FaVU je stanoveno na 31. 1. 2016.

Pro přístup do oficiální aplikace RUV stačí zadat do vyhledavače heslo iruv.V horní lište kliknout na odkaz APLIKACE.Na této stránce najdete přístup do databáze ruv www.iruv.cz/app

Do oficiální APLIKACE RUV se přihlašujete pomocí uživatelského jména a hesla, které je ovšem odlišné od přihlašovacích údajů, které jste používali pro přihlašování do interní fakultní aplikace.

Uživatelské jméno a heslo pro každého pedagoga, bylo vygenerováno vždy při prvním zadání výstupů do oficiální aplikace. V případě, že jste s oficiální aplikací nepracovali, a neznáte své uživatelské údaje, napište M. Šimkové na email qvsimkova@ffa.vutbr.cz. Uživatelské jméno vám bude zasláno emailem a heslo si následně můžete vygenerovat přímo na stránkách aplikace.

Zasíláme odkazy na manuál k technické obsluze aplikace RUV https://www.iruv.cz/app/static/files/Manual-RUV.pdf a na manuál k obsahové stránce sbíraných dat http://www.iruv.cz/doc/7/ (důležité je zejména bodové hodnocení jednotlivých výstupů).

Vámi zadané výstupy v jednotlivých kategoriích budou nejprve odsouhlaseny vedením fakulty a následně předány k certifikaci na celonárodní úrovni. V případě zjištěných obsahových chyb vám mohou být vložené záznamy vedením fakulty vráceny k přepracování. O této skutečnosti budete informováni emailem.

S případnými dotazy se prosím obracejte na proděkana doc. Mgr. Pavla Korbičku, tel: 604 633 523, nebo na projektovou manažerku Mgr. Monika Šimkovou, tel: +420 541 146 828

Děkuji všem za spolupráci a za včasné dodání podkladů.

S pozdravem

doc. MgA. Milan Houser,
děkan Fakulty výtvarných umění VUT v Brně

doc. Mgr. Pavel Korbička
proděkan Fakulty výtvarných umění VUT v Brně